การผ่าตัดสำคัญ

พิจารณาสองด้านพื้นฐานจำนวนของสถานการณ์ในชีวิตซึ่งในแต่ละคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดบางอย่างThiy อาหรับ ฮังการี บัลแกเรีย โปรตุเกส โรมาเนีย เวียดนาม ลิทัวเนีย ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ อิตาลี จอร์เจีย ตุรกี
อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน เบงกอล เซอร์เบีย มาซิโดเนีย ไอริช เยอรมัน ฟินแลนด์ ภาษาฮินดี สโลวาเกีย ตุรกี ดัตช์ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น Yavansky เกาหลี ปันจาบ