ความสำคัญของการผ่าตัด

พิจารณาสองประเด็นหลักหลาย ๆ สถานการณ์ในชีวิตซึ่งทุกคนต้องมีความรู้จากสาขาการผ่าตัด

จดหมายเพื่อการสื่อสาร: surgeon-live@yandex.ru